[Umubw8,15: Nuko mperako nshima ibitwenge, “kuko munsi y’ijuru nta kirutira umuntu kurya no kunywa no kunezerwa, kuko ibyo ari byo bizagumana na we mu miruho ye” iminsi yose Imana yamuhaye kubaho munsi y’ijuru].

Muntu usoma kandi wumva iri jambo, kanguka. Ibyo wakora byose ushaka ko ubu buzima buba paradizo, WIBUKE ko ari ubuzima bw’imiruho kandi ntacyo uzabihinduraho. Kurya, kunywa no kunezerwa bizoroshya urugendo ariko unjye uhora wibuka ko igihe uri mu isi ari urugendo rw’imiruho, kubimenya ni byiza kuko bizatuma udatungurwa kandi umenya uko witwara mu bikomeye. Igihe ufite icyo kurya/kunywa wishime, ushake ibituma wumva umutima wawe utuje, unezerewe. ARIKO WIBUKE, isi izahora ikwibutsa ko aha hanze hatazaguha umunezero wifuza, “uzahimbirwa-uzatukwa-uzavugwa-uzasuzugurwa-uzangwa, uzagambanirwa…”kuko mu isi ntawe unezeza rubanda, na Kristo twitirirwa yarahanyuze kandi nta cyaha yigeze akora. Aha hantu hari ubwenge, mugire weekend nziza.

______________

Iri jambo ry’ umunsi ryashizwe ku rubuga rivanywe kuri whatsapp mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu , Ivan T agenera abantu bamukurikira buri munsi (Daily Motion )

Nelson Mucyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here