Ntiwakwiringira ibimenyetso gusa kugirango umenye ko wanduye agakoko gatera sida Virusi itera sida). Kugirango ubimenye neza n’uko wajya kwipimisha kwa mugaga. Kumenya aho uhagaze ni byiza kuko byatuma ufata ingamba zikwiye kugirango wirinde kwaandura cyangwa se utanduza abandi.

Ibimenyetso rero biratandukanye, kandi biterwa na buri muntu, ikigero cy’igihe waba umaze waranduye ako gakoko cyangwa seniba warageze ku rwego rwanyuma waranduye sida. Hano twagerageje kubakusanyiriza bimwe mu bimenyetso byakwereka ko waba waranduye n’ubwo bitaboneka kuri buri muntu wese:

Icyiciro cya mbere aricyo cy’ibanze:

Abantu bamwe na bamwe bashobora kugira ibimenyetso bijyanye no kurwara ibicurane, guhera mu byumweru bibiri kugeza ku byumweru bine bamaze kwandura agakoko gatera sida, n’ubwo bamwe batigera barwara muri icyo gihe.

Ibimenyetso by’ibyo bicurane rero bishobora kuba:

 Umuriro 
 Gukonja 
 Kuzana ibiheri no kwishimagura ku mubiri 
 Kubira ibyuya nijoro 
 Kubabara mu mitsi mu ngingo 
 Kubabara cy kuzana ibisebe muhogo (sore Throat) 
 Kunanirwa, cg guhora wumva unaniwe 
 Kuzana ibibyimba mu kwaha, mu mayasha, mw’ijosi n’ahandi 
 Kuzana ibisebe mu kanwa

Ibi bimenyetso ubifite bishobora kumara iminsi micye kugeza ku byumweru byinshi. Muri icyo gihe,ubwandu bushobora kutagaragara mu bizamini, ariko uwanduye yakwanduza abandi muri icyo gihe, bityo uksbs wskwirakwiza icyo cyorezo.

Ufite ibi bimenyetso ntiyahita avuga ko yanduye, kuko bishobora guterwa n’izindi ndwara, niyo mpamvu ari byiza kwihutira kwisuzumisha kugirango umenye ukuri.

Iyo uwanduye avuye muri iki kigero cy’ibanze, ahita yerekeza mu kindi kiciro ari cyo:

Ikiciro cya kabiri aricyo bita Clinical Latency Stage:

Muri iki kiciro agakoko gatangira kwiyongera mu mubiri, aho abanduye batangira kubana n’agakoko gatera sida, kandi ntibagire ibimenyetso bagaragaza habe na gato, gusa virusi iba irimo kwiyongera buhoro buhoro. Iyo wabimenye ugatangira gufata imiti, umunsi ku munsi, ushobora kumara imyaka n’imyaka ubana n’ako gakoko utarafatwa na Sida.

Ikiciro cyanyuma kiganisha kuri Sida: Progression to Aids

Iyo wanduye ako gakoko kandi udafata imiti, virusi igenda imunga umubiri wawe, kugera aho iwushegesha, ya virusi ikagera kucyo bita Sida, ibimenyetso byayo bikaba ari ibi bikurikira:

Umuriro no kubira ibyuya nijoro

 Kuruha bikabije Guta ibiro byihuta

 Guhorana kandi nta bisobanuro

 Ibibyimba bidakira mu kwaha, mu mayasha ndetse no mw’ijosi

 Guhitwa bidakira, bimara ibyumweru n’ibyumweru

 Ibisebe cyangwa ibibyimba ku munwa, mu kibuno no ku bice byihariye

 Pneumonia

 Uduheri dutukura, ikigina munsi y’uruhu. mukanwa, mu mazuru, hejuru y’amaso

 Kwibagirwa, kwiheba, n’izindi ndwara zifata mu bwonko

Ibi bimenyetso nabyo bishobora guterwa n’izindi ndwara, niyo mpamvu kwisuzumisha aribyo byakubwira niba mu by’ukuri waranduye agakoko gatera sida cyangwa se niba waranduye indwara ya Sida, bityo bikaba byatuma ufata ingamba mu kwirinda, cyangwa kumenya uko wabyifatamo ubaye waranduye, ukaba watangira gufata imiti irwanya ako gakoko.

Yanditswe na Nelson Mucyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here