Iyo dusoma bibiriya itubwira ko abantu bazazuka kandi tunabona muribibiriya abantu bapfuye bakazuka

Ese mubyukuri nyuma yabuno buzima abantu bazajya hehe?? Rero nawe tubwire uko ubyemera nuko ubyumva.

Nyamara Yesu yavugaga iby’urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw’ibitotsi.
(Yohana 11:13)

Yesu ni ko kuberurira ati”Lazaro yarapfuye.
(Yohana 11:14) rero iyo usomye bibiliya itubwira ko abantu bashibora kuzuka nkuko mubinona hano muruwo murongo wo hejuru.

Yesu aramubwira ati”Ni jye kuzuka n’ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho,
(Yohana 11:25)

Rero nawe ubyumva gute? Ese koko nimba abantu bapfuye bazazuka aho hantu uba ntibazahabakura? Nawe tubwire ese ubyumva gute???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here