iyo dusoma ibitabo bivuga kwiyobokamana bitubwira ko satani yahoze aba mwijuru akaza kugira imyivumbagatanyo nyuma yahoakabyura intamabara mwijuru noneho lmana ikamukororera mwisi ese aho hari ryari koko?? ese satani niki?

Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n’abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwanana n’abamarayika bacyo.Ntibanesha kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka ibyahishuwe 12:7

Cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa Umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa na cyo

Nuko rero wa juru we, namwe abaribamo nimwishime. Naho wowe wa si we, nawe wa nyanja we, mugushije ishyano kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito ibyahishuwe 12:7-12
bibiliya ivuga ko satani atsinwe mwijuru yakororewe hano mwisi ese koko yaba atuye mukihe gihugu? ese wewe uravyumva gute koko?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here