Ubushakashatsi bugaragaza ko amazi ari umuti ukomeye uvura indwara nyinshi ziterwa ahanini n’ibibazo binyuranye bituma mu mubiri amazi aba make. 
Nk’uko byatangajwe na Dr. Fereydoon Batmanghelidj, umushakashatsi wanditse igitabo “Your Body’s many cries for water” (Umubiri wawe uririra amazi), indwara nyinshi zirimo asima, umuvuduko ukabije w’amaraso, igifu, kanseri, diyabete y’ubwoko bwa kabiri, indwara zo mu bwonko no mu rutirigongo, iz’uruhu, … ziterwa n’uko amazi aba ari make cyane mu mubiri, (…)

Amazi ni meza ku bana

Ubushakashatsi bugaragaza ko amazi ari umuti ukomeye uvura indwara nyinshi ziterwa ahanini n’ibibazo binyuranye bituma mu mubiri amazi aba make.

Nk’uko byatangajwe na Dr. Fereydoon Batmanghelidj, umushakashatsi wanditse igitabo “Your Body’s many cries for water” (Umubiri wawe uririra amazi), indwara nyinshi zirimo asima, umuvuduko ukabije w’amaraso, igifu, kanseri, diyabete y’ubwoko bwa kabiri, indwara zo mu bwonko no mu rutirigongo, iz’uruhu, … ziterwa n’uko amazi aba ari make cyane mu mubiri, kandi burya kumva mu kanwa humye si cyo kimenyetso rukumbi cy’uko umubiri unyotewe.

Inyota ni iki?

Inyota ni ubushake bwo kunywa ikinyobwa runaka. Ni n’uburyo umubiri ukoresha kugira ngo ugenzure amazi yinjira n’asohoka. Kumva inyota rero bikaba bigengwa n’agace ko mu bwonko k’inyuma (Hypothalamus).

Ubushake bwo kunywa bushobora na none guterwa n’umuco ndetse n’imigenzo ya buri wese, ari na yo mpamvu usanga abantu bamwe mu mwanya wo kunywa amazi bahitamo icyayi, ikawa, inzoga n’ibindi binyobwa, bitwaza ko na byo bikozwe mu mazi.

Icyo batazi cyangwa birengagiza ni uko kuba ibyo binyobwa bigizwe n’alukoro (alcohol), kafeyine, cola, cyangwa soda, bituma amazi arushaho gusohoka mu mubiri. Ikindi kandi kwimenyereza ibinyobwa biryohereye bituma ubushake bwo kunywa amazi masa bukendera.

Akamaro k’inyota rero ni ukwibutsa umubiri kongera kunywa amazi, kuko wirengeje iminsi nta mazi na make unywa hakurikiraho urupfu.

Amazi arwanya ate indwara?

Amazi arwanya idwara

Amazi ni yo molekile yiganje mu mubiri, agize hafi 70% by’uburemere (weight) bw’umuntu, kandi 85% by’ubwonko ni amazi. Ni yo atanga urubuga rukorerwamo imirimo itandukanye y’umubiri harimo kuringaniza ubushyuhe (body temperature), gukwirakwiza amavitamini, imyunyu, n’imisemburo ahabugenewe ; gutanga ububobere mu ngingo, mu maso, mu mara, mu mazuru, mu muhogo ; gusohora ibyo umubiri udakeneye ndetse n’ibindi. Iyo amazi abaye make cyane mu mubiri hakurizaho indwara zitandukanye zirimo:

Kurwara umutwe

Kuribwa umutwe bisanzwe cyangwa kugira ububabare mu gice kimwe cy’umutwe akenshi hakiyongeraho no kugira isereri, kuruka, kutihanganira urumuri n’urusaku. Biterwa n’impamvu zinyuranye nk’umunaniro, kunywa inzoga nyinshi n’ibindi, ariko bikiyongera cyane iyo umubiri nta mazi ahagije ufite. Kunywa amazi menshi rero bigabanya ububabare kandi bikanarinda kurwaragurika umutwe.

Asima

Buri mwaka Asima yibasira abana bagera kuri miliyoni 14, ikicamo benshi muri bo. Iterwa no kubura amazi birenze mu bice bimwe na bimwe by’umubiri. Iyo umuntu arwaye Asima imiyoboro y’umwuka (Airways) irafungana ikanabyimba, kandi ikanakora imbobezamiyoboro nyinshi. Ibi bituma umuntu aguma akorora, akitsamura cyangwa akumva ahera umwuka.

Kunywa amazi rero birinda gufungana kw’imiyoboro y’umwuka, kandi kongera umunyu waryaga bizibura ibihaha bigatuma umwuku winjira, ukanasohoka nta mbogamizi.

Kwirengagiza ko Asima ari ingaruka y’amazi make mu mubiri bizatuma abana benshi bakomeza guhitanwa na yo kandi yongere ubukana ku bakiriho.

Ikirungurira

Ikirungurira ni ikimenyetso cy’ibanze cyerekana ko amazi ari make mu gice kibanza cy’urwungano ngogozi (gastrointestinal track). Gukomeza kwifashisha imiti irwanya aside mu kuvura ikirungurira bigera aho bigatera ibindi bibazo nko kubyimba no kuzana udusebe ku gifu n’amara, bishobora no kuvamo Kanseri y’urwungano ngogozi, iy’umwijima n’iy’impindura.

Rubagimpande

Ububabare mu ngingo ni ikimenyetso cy’uko amazi yakamye mu ngingo. N’ubwo Rubagimpande ikunze kwibasira abashaje, abakibyiruka na bo ntibakangwa. Igisubizo rero si ukwihutira gufata imiti idohora ububabare ahubwo ni ukunywa amazi no kurya umunyu uhagije.

Umugongo

Kumva ububabare mu gice cyo hepfo cy’umugongo ndetse na Rubagimpande yo mu mugongo ni bimwe mu bimenyetso by’ikama ry’amazi mu rutirigongo. Umuti uruta iyindi ni ukunywa amazi kuko nta yindi ngaruka agira nk’iyo wasangana indi miti muri rusange.

Ububabare mu gituza (Angina)

Kumva uburemere mu gatuza bumeze nk’aho hari ukicayeho ni ikimenyetso cy’indwara y’umuyoboro w’amaraso ku mutima (coronary artery), akaba ari ingaruka y’amazi make mu gice cy’umutima n’ibihaha, bigatuma amaraso atemba ajya mu mutima aba make. Kongera amazi yo kunywa ni wo muti nyawo, ariko biba byiza iyi ndwara ikurikiraniwe hafi na muganga.

Diyabete y’ubwoko bwa kabiri (Diabetes mellitus II)

Diyabete na yo ni ikimenyetso gikomeye cy’amazi make mu mubiri. Umusemburo wa insuline urekeraho gukorwa kugira ngo udakomeza gukwirakwiza isukari mu turemangingo (cells) dore ko ahagiye isukari, amazi ahita ahayoboka. Kuko amazi aba ari make rero, aharirwa ubwonko.

Kongera amazi umuntu yanywaga akarya n’umunyu ukwiye bigabanya indwara ya Diyabete bityo ntirinde igera aho umuntu acika amano, ibirenge, amaguru cyangwa agahuma.

Uretse kurwanya indwara no kuzikiza, amazi agabanya “Cholesterol” mu maraso, arinda ubukana bw’ingaruka zo gucura (ménopause) anarwanya gusaza imburagihe.

Umuntu akwiye kunywa amazi angana iki?

Ku munsi, umuntu atakaza amazi cyane cyane mu nkari (litiro 0.5 ), mu guhumeka (0.3 l), ndetse no mu kubira ibyuya, bityo rero nibura umuntu yarakwiye kunywa litiro 0.6 z’amazi, andi akava mu biryo. Na ho kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, umuntu mukuru yari akwiye kunywa ibirahure umunani ku munsi. Iki kigero gishobora kugabanuka cyangwa kikiyongera bitewe n’igitsina (abagabo bakwiye kunywa menshi), imirimo ndetse n’imiterere y’aho umuntu atuye.

Ni byiza kandi kuyanywa nibura iminota 30 mbere yo gufungura, gukora siporo, cyangwa kuryama, kugira ngo aho umubiri uyakenereye uyabone. Ntako bisa rero kunywa ibirahuri bibiri by’amazi mu gitondo ubyutse. Amazi yose, yaba ashyushye cyangwa akonje agira umumaro utagereranywa mu mubiri w’umuntu

Written by Nelson Mucyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here